Solnedgången mitt i solskeppet i SV över solsten 16b 24/12, kl. 15.30. Vintersolståndet.
185-dagar har nu förflutit sedan solen gick ned över stävstenen i NV vid sommarsolståndet