Solnedgången i NV över solsten 1b 22/6, kl. 20.48. Sommarsolståndet.
Vi går nu åter mot mörkare tider och den kalendariska tiden beräknas
logiskt med solnedgångarna på motstäld sten efter samma system som soluppgångarna.
Ett undantag är en 35 dagars månad i solens månad efter sommarsolståndet.
Detta åskådligörs tydligt genom att avståndet mellan den 2:a och 3:e stenen är större
än avståndet mellan den 2:a och 3:e stenen på motställd sida.