Österlens solmonument

Den geografiska relationen mellan
Ales stenar, Stenhed, kiviksgraven och Havängsdösen.

© Foto Bob G Lind

Monumentet Stenhed är placerat mitt emellan Ales stenar 18 km och det berömda gravmonumentet i Kivik 18 km. En koppling som givetvis inte bara kan ses som en tillfällighet. Stenheds funktion är densamma som Ales stenars.