Arkeologiska fynd!
1995 påträffades en urna och en eldstad. Urnan med mat och benfragment är C-14 daterad till 3.300-3.600 år f.Kr. Bronsåldersinhuggningar på 18 stenar.

Vid de arkeologiska utgrävningarna av arkeologiprofessor Wladislaw Duczko 2011 påträffades inte några som helst spår från vikingatid eller vendeltid. Däremot påträffades spår både från stenåldern och yngre bronsålder. Wladislaw Duczkos uppfattning är att Ales stenar har byggts under bronsåldern.

Restaureringen
1956 hade delar av anläggningen täckts av flygsand. Sanden togs då bort, men inga stenar rubbades ifrån sina nuvarande lägen. Omkullfallna stenar som rests felaktigt 1916: Stävstenen i NV, ursprunglig placering är 1,7 m in i axellinjen. Fundament finns till de 7 felresta stenarna mellan NV-NNV ca 1-1,5 m utanför nuvarande placeringar. (Se skisslinje). Liggande inre sten har ursprungligen stått utanför stävstenen i NV och liksom lillstenen (kölstenen) på andra sidan symboliserat förlängningen framför högstävarna. (Se bild med hällristning skepp). En sten saknas, nr 14 i SSV. Fundament finns på platsen. Alla andra stenar står på ordinarie platser.

Eldstaden
Platsen för eldstaden är belägen bakom den 3,5 meter höga stävsten i NV, dvs. exakt bakom axellinjen mellan de båda stävstenarna. Eldstaden som är från yngre stenåldern är enligt C-14 dateringen 5.300-5.600 år gammal.

 

© Foto Bob G Lind

NV
SO