Länkar till mina övriga forskningsarbeten

Stenhed
Solkalender, två mil från Ales Stenar

Heimdalsstenar
Solkalender, fyra mil från Ales Stenar

Hafradalsstenar
Solkalender, sju mil från Ales Stenar

Havängsdösen
Gravmonument med solen som riktmärke.

Brantevikshistoria
Gravurnan från Brante Rör.