Rekonstruktionen

Enligt rekonstruktionen har det vädersträcksindelade solskeppet sett likadant ut i båda ändar med sina markerade kölstenar, symboliserande de förlängda kölstammarna som stack upp ovanför vattenbrynet framför högstävarna på bronsåldersskeppen. Den kölsten som nu ligger inne i solskeppet har därför ursprungligen stått förankrad utanför den nordvästra stävstenen (se skiss), och samtidigt tillsammans med den andra kölstenen i sydost (som fortfarande står på sin rätta plats), betecknat knutpunkterna (mellan vintersolståndet och sommarsolståndet), i den geometriska och symmetriska planlösning som solskeppet ligger i.