Kontrollera stenen med stjärnbilden Svanen!
Stjärnbilden Svanen är belägen i Vintergatan. Enligt grekisk myt bodde det ett folk i Norden för 2.700 år sedan, kallat Hyperboréerna (Bores folk). Detta folk dyrkade den gudomliga solsvanen som sågs som solgudens budbärare. Bredvid denna sten står den högsta stävstenen dvs solgudens symbolsten.

Kontrollera solskeppets symbolsten!
De fyra inhuggningarna är symboliska för solskeppets placering och dess förhållande till solens fyra upp- och nedgångar vid vinter- och sommarsolståndet. Inhuggningarna kan även symbolisera stjärnbilden Delfinen alternativt stjärnbilden Lyran och deras nära astronomiska och mytologiska anknytning till stjärnbilden Svanen.


Delfinen alternativt Lyran


Svanen

Kontrollera solgudens sten med solsymbol!

I solskeppets högsta och viktigaste sten finns givetvis solens symbol inhuggen. Vid sommarsolståndet, årets längsta dag, då går solen ned över denna sten. Enligt nordisk mytologi är solguden Heimdall tidens och helgedomarnas (Als) väktare. Heimdall bodde i Himmelsbergen intill Bifrost, dvs Vintergatan. Hans binamn var Hallinskide, "den lutande staven mot norr".
Jämförelse: Stävstenen är på den södra sidan från mitten tillhuggen exakt 70º mot norr. Samma lutning som solurets visare (staven) skall ha.