Soluret

Syftet med solskeppet är inte bara att beräkna solårets 365 dagar utan även ett dygns 24 timmar. Ställ en lång stav enligt schemat på observationsplatsen. Luta staven 70º mot norr (sten 12). Solskuggan faller nu i 1,5 timmars intervaller på någon av de väderstreckplacerade soltidsstenarna. 1,5 timmar multiplicerat med 16 väderstreck utgör dygnets 24 timmar.
Jämförelse: Att ett dygn bestod av 24 timmar visste babylonierna och egyptierna redan för mer än 5.000 år sedan. Med den kunskapen byggde de solur och obelisker, varifrån den sanna soltiden med solskuggans hjälp enkelt kunde beräknas.

Observationsplatsen och den 70º lutande staven mot norr: Den betydelsefulla nordvästra stävstenen i bakgrunden är från mitten tillhuggen exakt 70º mot norr, dvs samma lutning som solstaven skall ha.

© Foto Bob G Lind