Transportvägen för solskeppets stävstenar


© Bob G Lind

Strandbrinken mellan Simrishamn och Brantevik är den plats i södra Sverige där den vackra kvarsit-kambriska sandstensarten går i dagen, den s k. Skånska marmorn. Sannolikt har konstruktörerna till Ales stenar hämtat stävstenarna i Branteviks området vars stensort överenstämmer med den som i Ales stenars stävstenar. Den förnämsta stenarten har alltså ställts på plats för att åskådliggöra och symbolisera de viktigaste tidpunkterna under ett solår, dvs. vintersolståndet och sommarsolståndet.